Креативно – рефлексивна методологія управління проектами в умовах кризи

Дмитро Безуглий

Глобальна системна криза як закономірний результат розвитку світової економіки та невід’ємна складова економічного циклу є важливим мотиватором розробки проектних рішень, здатних оживити економіку шляхом:

 • розробки та реалізації галузевих проектів та програм, здатних покращити показники економічної динаміки;
 • вибору методології та моделей управління проектами в умовах кризи.

Друге уявляє собою особливу значимість, оскільки від обраної методології, від моделей управління залежить успіх самого проекту, чи програми. Інакше кажучи, якщо за умов глобальних ризиків застосувати, скажімо, нормативну чи бюрократичну модель управління антикризовими проектами, тоді ми зможемо досягти очікуваних результатів.

Тому розглянемо так звану креативно-рефлексивну методологію управління проектами.

Умови застосування: хаос економіки; нестабільність; негативна динаміка основних показників ефективності; обстановка кризи.

Суть методології: використовуючи на практиці такі стандарти управління проектами як IPMA, PMI та ISO1006, а також Євразійський стандарт антикризового управління проектами (ЄС УП_АК, версія 1.2/09032/2), сформувати систему методів та інструментів управління різними функціональними полями проектів, програм та портфелів проектів з метою отримання «швидких» результатів за умов глобальних ризиків та кризи.

Основні відмінні риси креативно-рефлексивної методології:

 • проект та програма мають «короткий» термін реалізації та спрямовані на отримання «швидкого» результату;
 • гарна інтуїція та особливий професіоналізм менеджерів;
 • миттєва адаптація до змін;
 • серйозні припущення та відхилення від плану;
 • “альтернативний”, або “паралельний” план реалізації;
 • широкі повноваження менеджерів;
 • нестандартність (унікальність) прийнятих рішень;
 • використання креативних ідей та навіть ненормативних підходів.

Чому саме креативно-рефлексивна методологія найефективніша в умовах глобальних ризиків та викликів?

По-перше, це набір практичних нестандартних дій, що виключають появу можливих ризиків на шляху реалізації проекту, а також знижують вплив існуючих ризиків.

По-друге, тільки за допомогою креативних рішень можна подолати наслідки глобальної кризи, зробити її більш керованою і прогнозованою. Адже криза сама по собі також здатна призвести до нестандартних наслідків.

І, нарешті, по-третє, немає іншої, більш ефективної методології управління проектами в умовах глобальних ризиків і викликів з високим ступенем ефективності, а перераховані вище є базовими методологіями, які в сукупності здатні суттєво посилити креативно-рефлексивну методологію.

Список використаної літератури:

 1. Захаров В.Я., Блинов А.О., Хавин Д.В. Антикризисное управление. Теория и практика: Учебное пособие для студентов ВУЗов / В.Я. Захаров, А.О. Блинов, Д.В. Хавин — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. — 280-287с.
 2. Гусев В.И. Антикризисное управление: Конспект лекций / В.И. Гусев — М.: МИЭМП, 2006. — 99-104с.
Догори